Din bedrift skal blomstre, vi kan hjelpe deg!
Det lønner seg at du gjør det som er viktig for din bedrift, og har fokus på sentrale oppgaver som salg, tjenesteyting og videreutvikling av bedriften.
Det stilles også krav til at du har god styring av økonomi, og tett oppfølging av dine regnskaper. Myndighetene stiller krav om dette, og det er en rekke tidsfrister som skal overholdes.

La oss hjelpe deg deg med ”papirarbeidet” og økonomistyringen, noe som gir deg trygghet og tid til din kjernevirksomhet.

Regnskapsføring
Vi tilrettelegger regnskapsbilag, utfører kontering og registrering av bilag, avstemming av kasse / bank / kunder / leverandører osv. Vi utfører remittering, skatte og avgiftsoppgjør, og årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger.

Lønn
Vi utfører lønnsberegninger, utbetaling og rapportering etter gjeldende regelverk. Lønnskjøring er viktig for deg og dine ansatte, og vi utfører dette til rett tid.

Økonomisk rådgiving
Vi gir deg råd om den økonomiske situasjonen i din bedrift, om likviditetsstyring, skatt, selvangivelse og god forretningsskikk. Våre ansatte er oppdaterte på dagens lovverk.

Virksomhetsstyring
Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i en virksomhet. Våre to siviløkonomer, Per Einar og Mats, bistår deg gjerne med råd og veiledning innenfor virksomhetsstyring.

Oppstart av firma
Det kreves en hel rekke formaliteter og dokumenter for å starte egen bedrift. Her har vi spesialkompetanse, og ordner dette raskt via ulike offentlige instanser

Bistand
Vi bistår gjerne med vår kompetanse ved eiendomsoverdragelser og eierskifter. Vi kan utarbeide alle nødvendige skjemaer og kontrakter som er nødvendig.

Mva-representant
Vi er godkjent som momsrepresentant for utenlandske foretak. Vi har mange utenlandske foretak som våre kunder, og har gode rutiner på dette arbeidet.

Inkasso
Resultat Regnskap Kongsvinger AS samarbeider med Kreditorforeningen Øst, og sikrer oss dermed at innkreving av dine fordringer skjer på en kvalitetsmessig god måte.

Våre dataverktøy
Resultat Regnskap Kongsvinger AS bruker Unimicro til regnskapsføring, fakturering, lønn mm. Unimicro er "best i test" for sjette året på rad. Poweroffice GO er et skybasert regnskapsprogram som vi tilbyr til deg som kunde. Oppnå papirløs bilagsflyt med elektronisk fortolkning, godkjenning og betaling. Med PowerOffice Go er regnskapet oppdatert til enhver tid, og du som kunde får full oversikt. Om ønskelig kan du selv føre bilag eller fakturere dine egne kunder rett i regnskapsprogrammet.

Poweroffice WIN brukes til føring av vår tidsbruk og kvalitetssikring av alle interne rutiner i henhold til et omfattende lovverk, forskrifter, standarder og god regnskapsførerskikk.